Vad betalar jag för mitt ID06-kort?

För att bli kund och kunna beställa ID06 kort i webbeställningsportalen ID06 Online behöver du registreras

Abonnemang och avgifter

Registreras som kund i ID06 Online 525:-
Sveriges byggindustriers Årsavgift minimum 500:-
Totalt: 1025:-

ID06 Kort

ID06 kort
Sveriges byggindustriers Spärravgift
Totalt: 139:-

Förutom ovanstående erbjuder vi ett antal tilläggstjänster som du hittar i vår prislista.

Publicerad september 9, 2016