Vad är ID06?

FotoID-kort för byggbranschen. Det är Sveriges Byggindustrier ihop med Byggbranschen i samverkan som har skapat standarden för korten. Detta för att försvåra obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen och därmed komma åt svartarbete samt att höja säkerheten på byggen.

Publicerad september 9, 2016