Nexus hantering av personuppgifter

Vi lagrar alla personuppgifter som krävs enligt ID06-standard i en databas för tillverkning, spärrning och kontroll av ID06 kort. Vi hanterar alla uppgifter enligt Personuppgiftslagen PUL. Vår personal som hanterar uppgifterna är informerad hur personuppgifterna ska hanteras. Beställaren godkänner att uppgifterna skickas över Internet via Nexus webbeställningssystem.

Publicerad september 9, 2016