Beställ Service ID

I vår beställningsportal kan du beställa nya ServiceID-kort och korthållare, spärra förlorade ServiceID-kort samt lägga till nya beställare. Du kan använda din mobil, surfplatta eller dator.

Logga in här >

Är ditt företag inte registrerat för ett ServiceID-kort hos Nexus ännu? Registrera er här.