Beställ Service ID

I vår beställningsportal kan du beställa nya ServiceID-kort och tillbehör, spärra kort samt lägga till nya beställare. Du kan använda din mobil, surfplatta eller dator.

Beställ här

Är ditt företag inte registrerat för ett ServiceID-kort ännu? Registrera företaget här.